Dvojitý zásah

 

Ve středu 6. 4. 2011 v 19:02 vyrazila naše jednotka opět k požáru trávy ve vinohradě po levé straně silnice z Valtic do Lednice. Na spáleništi trojúhelníkového tvaru o velikosti nejdelší strany cca 80m jsme provedly dohašení vysokotlakou proudnicí. Na místo také dorazila jednotka HZS Břeclav. Při návratu na zbrojnici, jsme však zpozorovaly velké množství kouře valícího se z vinohradu po levé straně pozemní komunikace z Valtic do Hlohovce, proto jsme se rozhodly situaci blíže prozkoumat. Po příjezdu ke zmíněným vinohradům jsme viděly že se jedná o jistě nemalý požár trávy v blízkosti lesíku. Vše jsme proto hlásily na KOPIS a z důvodu nedostatečného množství vody v cisterně požádaly o vrácení jednotky HZS Břeclav. Tuto jsme pak na základě informací získaných průzkumem navedly na místo požáru a to tak, že měli lepší přístup k ohni jako my a tak byl jimi oheň také uhašen.                     Kober

Najdete nás také na Facebooku

https://www.facebook.com/sdhvaltice