První technický zásah v roce 2009

Aby toho nebylo málo tak ve čtvrtek 28. 5. 2009 tentokrát ve 20:23 vyjela naše jednotka po výzvě Městské policie Valtice ke svému druhému zásahu. Jednalo se o technickou pomoc při zprůjezdnění pozemí komunikace z Valtic do Lednice, kterou zablokovali větve spadlé se stromu při bouřce. Po příjezdu na místo zásahu jsme rozřezali a uklidili již spadlou větev a průzkumem zjistili že na stromě se nachází ještě jedna poškozená větev která by mohla ohrozit zdraví a životy účastníků silničního provozu. Tuto větev jsme za pomoci lana a zásahového automobilu strhli a uklidili z komunikace. Dále se naše jednotka podílela ve spolupráci se strážníkem městské policie Tiborem Burským na řízení omezeného silničního provozu v místě zásahu. Komunikace byla zprůjezdněna v plném rozsahu cca za 1 hod.                                                                                                                                                     Kober

Najdete nás také na Facebooku

https://www.facebook.com/sdhvaltice